KONTAKT
Ulubione
FB

WYSTAWA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE, 2008

Szóstego marca 2008  otworzona została wystawa prac Jacka Sroki w Gmachu Głównym  Muzeum Narodowego w Krakowie. Pokazanych zostało siedemdziesiąt jeden obrazów ( wiele po raz pierwszy  w Polsce), sto czterdzieści grafik ( to wybór z dwustu pięćdziesięciu ośmiu prac graficznych wykonanych przez artystę do tej pory ) i dwadzieścia trzy rysunki. Zobaczyć można wczesne prace malarskie, jak "Breżniew" ( cykl Bizantński, 1982 ) , z lat dziewięćdziesiątych obrazy : "Szkoła dziewcząt" ( 1993 ) , czy "Nieszczęsny młodzieniec" ( 1994 )  aż po ostatnie prace, jak "Czarny Deszcz"( 2005 )  , czy "Straż nocna" ( 2007 ). Wystawie towarzyszy katalog z tekstami Dyrektor Muzeum NarodowegoZofii Gołubiew, Gerdien Verschoor ( dyrektor CODART- International Council for Curators of  Dutch and Flemish Art ) :"O czarownicy i o pustelniku. O "czymś" i o "niczym" w tworczości Jacka Sroki" i kurator wystawy Krystyny Kulig - Janarek : "Jacka Sroki opisanie świata". Katalog uzupełniają wybrane fragmenty tekstów krytycznych,  obszerny wywiad z artystą , bibliografia i  biografia, wreszcie  reprodukcje wszystkich prac graficznych, siedemdziesięciu obrazów i kilku rysunków Jacka Sroki. Wystawa potrwa do  4-go maja.

http://www.muzeum.krakow.pl/NewsItem.107.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=1075&tx_ttnews[backPid]=147&cHash=e0cde82173

Rozmowa z artystą:

http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35796,5086785.html

http://www.rp.pl/artykul/121344.html

http://www.sztuka.pl/index.php?id=111&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2246&tx_ttnews%5BbackPid%5D=110&cHash=392f575406

http://www.artpapier.com/?pid=2&cid=2&aid=1280

http://archetwist.com/pl/node/19

http://www.triennial.cracow.pl/nl_arch/0208PL.htm

Copyrights: Jacek Sroka 1999-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: grafiQa.pl
Script logo